Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Cho 22,4 gam bột sắt vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 21,5 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là:

A. 3,2.           B. 4,8.           C. 4,0.           D. 0,8.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
nCu(NO3)2 bị điện phân = a

—> X gồm HNO3 (2a) và nCu(NO3)2 dư = 0,2 – a

—> nNO = nH+/4 = 0,5a

Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ dư

—> nFe phản ứng = 0,2 – 0,25a

—> Δm = 64(0,2 – a) – 56(0,2 – 0,25a) = 21,5 – 22,4

—> a = 0,05

—> m = 0,05.64 + 0,025.32 = 4
trả lời bởi subu