Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho hợp chất X (chỉ chứa C, H, O), có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 1,38 gam X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp chất hữu cơ N chỉ chứa 2 muối có khối lượng 2,22 gam. Đốt cháy hoàn toàn N, thu được 1,59 gam Na2CO3; 0,055 mol CO2 và 0,025 mol H2O. Có tối đa bao nhiêu cấu tạo thỏa mãn X?

A. 2.           B. 3.           C. 6.           D. 4
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
nNa2CO3 = 0,015 —> nNaOH = 0,03

Bảo toàn khối lượng —> nH2O (từ X + NaOH) = 0,02

nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,07

nH = 0,025.2 + 0,02.2 – 0,03 = 0,06

—> nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,03

—> X là C7H6O3

Cấu tạo: HCOO-C6H4-OH (o, m, p)
trả lời bởi subu