Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 5a). Khẳng định nào sau đây luôn đúng ?

A. Trong phân tửX có 3 liên kết pi.

B. 1 mol X cộng được tối đa 3 mol H2.

C. X là triolein.

D. X là chất béo.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
b – c = 5a —> X có k = 6, bao gồm 3 liên kết pi trong chức este và 3 liên kết pi ở gốc axit.

—> B luôn đúng
trả lời bởi subu