Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được hai axit oleic, stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 và glixerol), thu được 3,6 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 4,0.           B. 7,2.           C. 13,6.           D. 16,8
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Quy đổi E thành CH2 (u) và CO2 (v)

nCO2 = u + v = 0,3

nH2O = u = 0,2 —> v = 0,1

—> mE = 14u + 44v = 7,2

ĐÁP ÁN B
trả lời bởi subu