Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho 15,42 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2, Al và ZnO tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 145 ml H2SO4 2M loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉchứa 38,62 gam muối sunfat trung hòa và 1,568 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X gần nhất vởi giá trị nào sau đây?

A. 11.           B. 14.           C. 12.           D. 13.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Z gồm NO (0,04) và H2 (0,03)

Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,22

Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,02

Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,03

nH+ = 4nNO + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO

—> nO = 0,08

—> nZnO = 0,08

Đặt a, b là số mol Mg và Al

mX = 24a + 27b + 0,03.180 + 0,08.81 = 15,42

Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,04.3 + 0,03.2 + 0,02.8

—> a = 0,08 và b = 0,06

—> %Mg = 12,45%
trả lời bởi subu