Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho m gam hỗn hợp X chứa Cu, Fe3O4 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 4,84 gam 3 chất tan. Cho AgNO3 tới dư vào Y thì thu được 15,8 gam kết tủa. Giá trị của m là?

A. 2,64         B. 2,96         C. 2,69         D. 2,46
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.